Innovaatiot teollisuudelle

Innovaatiot teollisuudelle tuovat monesti kaivattua lisäpotkua, koska teollisuuden menestymisen takeena on jatkuvasti tapahtuva uudistuminen. Viimeisten vuosien aikana teollisuus on pyrkinyt löytämään ratkaisuja päästöjen vähentämiselle. Ympäristöasiat ovat olleet tapetilla jo pitkään, eikä maailma toimi enää niin, että täällä kulutetaan mistään piittaamatta. Myöskään kuluttajat eivät osta enää palveluita tai tuotteita, jotka eivät yritä olla ympäristölleen suotuisia. Varsinkin Suomen perinteet energiatehokkuuden alalta ovat pitkät ja menestykselliset. Suomessa on runsaasti metsä- ja metalliteollisuutta, joihin ollaan innovoitu ja kehitetty ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Suomi onkin cleantechin huippumaa. Cleantech tarkoittaa siis puhdasta energiaa ja ympäristötekniikkaa. On hienoa, että tätä osaamista on ollut jo pitkään ja innovaatiot teollisuudelle ovat tuottaneet tulosta. Silti kehittymistä ei saa lopettaa. Aina täytyy pyrkiä menemään eteenpäin ja innovoimaan uutta. Vaikka Suomessa on runsaasti tietoa ja taitoa, on innovaatioiden kaupallistamisen kanssa ongelmia. Pääoman kokoon saamisen kanssa onkin ollut ongelmia. Voittojen saaminen kestää aikaa, jolloin harvat haluavat sijoittaa. Valtio toki tukee innovaatioita ja niiden kehittäjiä teollisuudessa. Se onkin yksi tärkeimmistä tuista, jota ilman moni hanke jäisi toteuttamatta. Valtiolta löytyy myös tällaisissa hankkeissa kaivattua pitkäjänteisyyttä, koska voittojen saamiseen ja jo itse tutkimustulosten kehittämiseen voi mennä vuosia, jopa kymmenen vuotta. Julkisista hankinnoista vähintään 1 % tulee olla cleantechiä, mikä onkin hyvä asia. Tällä tavoin saadaan ympäristöystävällisyyttä ainakin rakentamiseen, liikenteeseen, jätehuoltoon ja energian tuotantoon. Innovaatiot teollisuudelle vaativat onnistuakseen hyvää yhteistyöhenkeä ja oikeita suhteita. Verkostoituminen helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä markkinoille. Toisaalta vielä parempi olisi, jos suuret yritykset voisivat toimia rahoittajina pienemmille yrityksille. Tämä on juuri sitä yhteistyötä, mitä tällaisten asioiden kanssa kaivataan. Tutkimustyö tuottaa uusia ajatuksia ja tuloksia, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Niillä saadaan kasvua, jota Suomessa juuri nyt tarvitaan. Sillä saadaan talous nousuun ja uusia työpaikkoja uusien yrityksien myötä sekä samaan aikaan opiskelijoille kokemuksia tutkimustyöstä.

(Visited 127 times, 1 visits today)