Akateeminen tutkimus yrityksille

Yritykset tekevät paljon yhteistyötä yliopistojen kanssa. Kun yhteistyötä aletaan harkitsemaan, on tärkeää löytää sopivat kumppanit, joiden kanssa homma onnistuu. Akateeminen tutkimus yrityksille voi pitää sisällään melkein mitä tahansa. Yritykset voivat ikään kuin tilata yliopiston väkeä tutkimaan jotakin tiettyä aihetta. Esimerkiksi metallialalla ollaan saatu yliopisto tutkimaan sitä, miten kuparista ja teräksestä tulee valmistusprosessin kautta valmis tuote. Tärkeintä on osata puhua samaa kieltä yritysten kanssa, sillä heillä on omaa sanastoaan, joka voi tuntua todella haastavalta. Akateeminen tutkimus yrityksille voi kestää helposti useita vuosia ja työn jäljet näkyvät vasta jopa 10 vuoden päästä. Kyseessä ei siis todellakaan ole mitenkään nopea prosessi. Onkin sanottu, että kaikki helposti keksittävä on jo keksitty, jolloin jäljelle jäävät hankalammat tutkimustyöt. Yliopistoille on määrätty säännöt, joiden mukaan tutkimustulosten tulee olla julkisia. Sen vuoksi yritykset joutuvat pitämään huolta siitä, että mikään tieto ei jää pimentoon. On kuitenkin niin, että yliopisto ei anna yrityksille valmiita ratkaisuja tai suunnitelmia, vaan sen rooli on pääasiassa antaa tietoa ja näyttää, miten yritystä kiinnostava prosessi menee. Yritys saa itse käyttää saamaansa tietoa, kuten haluaa. Toki niin saavat muutkin yrityksetkin, koska kyseessä on julkinen tieto. Tällainen ajatusten myyminen on muuten todella tärkeää siinäkin mielessä, että yritykset voisivat laajentaa omaa näkökantaansa. Yliopisto kertoo heille uusia tuloksia, jotka on saatu selville tutkimuksissa. Sen jälkeen yritykset voivat ottaa opikseen tästä tiedosta ja kehittyä sekä kehittää omia palveluitaan ja laitteitaan tämän tiedon pohjalta. Akateeminen tutkimus yrityksille on siis todella tärkeää monestakin syystä. Ei ole tutkimusaluetta, jota ei kannattaisi tutkia. Ei ole osa-aluetta, josta tietäisimme tarpeeksi tai jopa liikaa. Mitä enemmän tietoa on, sitä parempi se on kaikille. Voimme soveltaa kyseistä tietoa moniin asioihin niin yritysmaailmassa kuin muutenkin. Yliopistojen tekemä tutkimustyö on siis todella arvokasta ja antaa opiskelijoille uskoa omaan tekemiseensä.

(Visited 77 times, 1 visits today)